Logo_TFI.net.pl      

O inwestowaniu w fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI

TFI – Jak inwestować w fundusze inwestycyjne

Fundusze indeksowe

Osoby zastanawiające się nad wyborem funduszu inwestycyjnego często mają problem z korzystnym wyborem jednego z TFI i zarządzanego przez towarzystwo konkretnego funduszu. Niestety fundusze bardzo rzadko powtarzają swoje ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne, na które zazwyczaj powołują się we własnych materiałach reklamowych. Osoba wybierająca f. inwestycyjny nie może mieć pewności, że wybrany przez nią np. f. akcji osiągnie w przyszłości wyższą stopę zwrotu, niż wzrost w tym samym okresie odpowiedniego indeksu giełdowego. W praktyce, wybierając fundusz na chybił trafił mamy większe szanse, że nie zarobi nawet tyle! Niestety tylko mniej niż połowa funduszy inwestycyjnych osiąga wyższą stopę zwrotu w danym okresie. Co prawda ich zyski bywają wtedy znacznie wyższe od wzrostów odpowiednich indeksów giełdowych…Osoby, których w zupełności usatysfakcjonuje, że ich f. inwestycyjny osiągnie stopę zwrotu odpowiadającą wzrostowi wybranego indeksu giełdowego (np. WIG20), a które przy okazji nie chcą płacić wysokich opłat (jak to ma miejsce w przypadku aktywnie zarządzanych funduszy) powinny rozważyć inwestycję w fundusze indeksowe.


Fundusze indeksowe stosują pasywną strategię inwestycyjną, co oznacza, że struktura ich inwestycji odpowiada strukturze wybranego indeksu giełdowego. Zarządzający funduszem inwestycyjnym indeksowym mają za zadanie dbać, aby ich fundusz odzwierciedlał w danej chwili skład wybranego indeksu giełdowego – przykładowo WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Z tego powodu fundusze indeksowe są tańsze od funduszy stosujących aktywne strategie inwestycyjne, ponieważ aby inwestować nie potrzebują opierać się na wielu analizach – wystarczy, że po prostu „śledzą” wybrany rynek, co wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów pracy.Zalety inwestowania w fundusze indeksowe

1. Pasywne zarządzanie niweluje ryzyko błędnych decyzji inwestycyjnych, które zaowocowałyby niższą stopą zwrotu od wzrostu odpowiedniego indeksu. Z drugiej strony, inwestując w fundusz indeksowy pozbywamy się szansy na ponadprzeciętne wśród funduszy wyniki inwestycyjne. Ocena tego aspektu funduszy indeksowych wiąże się z poziomem akceptowalnego przez inwestora ryzyka – klienci TFI szukający ponadprzeciętnych zysków, którzy jednocześnie liczą się z tym, że mogą okresowo tracić część swoich pieniędzy, być może uznają, że fundusze indeksowe są dla nich zbyt mało atrakcyjne

2. Zdecydowanie niższe opłaty za zarządzanie niż w przypadku aktywnie zarządzanych f. inwestycyjnych. Fundusze indeksowe nie opierają swoich decyzji zakupowych o rekomendacje analityków – niejako automatycznie odzwierciedlając strukturę wybranego indeksu mają niższe koszty

3. Szeroka dywersyfikacja inwestycji – fundusze indeksowe zwykle posiadają akcje większej liczby spółek niż aktywnie zarządzane fundusze. Ponadto f. indeksowe odwzorowują wybrany indeks, w którym zazwyczaj są spółki z wielu różnych branż. Powyższe dwa czynniki znacząco ograniczają ryzyko inwestycji, gdyż jest mniejsza szansa, że w określonym czasie spadać będą wyceny np. wszystkich 40 spółek z danego indeksu niż jedynie 15 wybranych spółek z kilku branż. I znów, inwestor nie stroniący od ryzyka może powiedzieć, że to wcale nie jest atut, gdyż można trafić na fundusz inwestycyjny, który w danym momencie będzie pomyślnie inwestował tylko w najszybciej rosnące branże i najlepsze spółki…


Inwestując w fundusze indeksowe należy pamiętać, że nie pozbywamy się ryzyka inwestycyjnego, tylko je ograniczamy w stosunku do większości aktywnie zarządzanych funduszy. Czyli jeśli zainwestujemy we wzorowo zarządzany fundusz indeksowy w okolicach szczytu hossy i następnie umorzymy jednostki uczestnictwa tego funduszu po dłuższym okresie spadków na giełdzie, to na pewno stracimy część swoich pieniędzy. Nasze straty będą wtedy zbliżone do spadków wybranego indeksu w tym samym okresie. W istocie nieco nawet większe, gdyż należy jeszcze uwzględnić opłaty pobierane przez TFI prowadzące dany fundusz indeksowy.Komentowanie wyłączone.

Copyright © 2015 - TFI.net.pl
Strona zasilana przez WordPress | Google+